ünschi Produkt

Alpkäse Sommer 2020                          kg 18.00 Fr.
Alpkäse Sommer 2019                          kg 20.00 Fr.
Alpkäse Vakuumiert                       kg 19.00 Fr. bis 21.00 Fr.
Alpbutter 

                      kg 15.00 Fr.     

 

 Salsiz                                            paar 7.00 Fr.
Salametli                                             paar 7.00 Fr.
Fleischkäse zum Backen        kg 16.00 Fr.
Lammfleisch Mischpacket Vacumiert        kg 25.00 Fr. 
Hauswürste vom Schaf                          paar 5.50 Fr.
Mostbröckli vom Schaf                          kg  45.00 Fr
Spalte 1 Spalte 2

Alpkäse
Alpkäse

Alpkäse Vakumiert
Alpkäse Vakumiert
Alpbutter
Alpbutter